Snuset högt på agendan i Almedalen

Snuset högt på agendan i Almedalen


Snusaren har under tre dagar befunnit sig på Gotland och följt snusdebatten under Almedalsveckan.

Det första evenemanget under veckan där snus berördes var minglet under onsdagskvällen som anordnades av Offentliga affärer i samarbete med bland annat Vejpkollen och Snusarnas Riksförbund. De senare var under hela Almedalsveckan partners till Offentliga Affärer och delade tält nere precis vid strandpromenaden. På minglet deltog Snusaren i diskussioner angående skademinimering både med industrin, konsumenterna, sakkunniga och övriga besökare.

Torsdagen inleddes med ett panelsamtal anordnat av Snusarnas Riksförbund och Vejpkollen med namnet ”Ambitionen om ett rökfritt land – varför saknas rösterna ifrån nikotinanvändarna i debatten?”. Panelsamtalet hade många deltagare. Dels Samuel Lundell från Snusarnas Riksförbund och dels Stefan Mathisson från Vejpkollen som anordnande organisationer. Även Stefan Willers, Bengt Hedlund, Jesper Skalberg Karlsson och Stig-Björn Ljunggren deltog. Diskussionen behandlade bland annat varför konsumenterna inte lyssnas på i debatten om snus. Stefan Willers hade också en tydlig genomgång av hur nikotinet i snus påverkar kroppen.

På samma plats genomfördes senare ytterligare ett panelsamtal där Anette Rosengren som är nordisk koncernchef för Philip Morris deltog. Även detta följde snusaren för att se hur Swedish Match nya ägare resonerar. Budskapet från Rosengren var tydligt i linje med det som tidigare kommunicerats på koncernnivå. Flera gånger under diskussionen betonade hon att ”cigaretter hör hemma på museum”.

Flertalet andra seminarium, rundabordssamtal och dylikt berörde också frågan om nikotinet. Traditionsenligt för Almedalen genomförde också Svenska Snustillverkarföreningen sitt snusmingel. Flertalet lobbyister, journalister och politiker samlades och njöt av det fina värdet till den ljuva smaken av snus.

Lämna ett svar