Pressen ökar på Folkhälsomyndigheten

Pressen ökar på Folkhälsomyndigheten


Under dagen har två debattartiklar publicerats med stenhård kritik mot Folkhälsomyndighetens senaste rapport. Den ena skrevs under av Snuskommissionen och den andra av Snusarnas Riksförbund. Det gemensamma temat för båda är att debattörerna anser att myndigheten grovt misslyckats med sitt uppdrag.

Snuskommissionen inleder sin kritik med att ifrågasätta vem som egentligen styr över folkhälsopolitiken? Kommissionen menar att det borde vara politiken, men att så inte verkar vara fallet efter att rapporten negligerat sitt uppdrag. Rapporten är inte extremt negativ mot snus enligt kommissionen, men utreder inte frågan som man fått i uppdrag att utreda. Dessutom menar dem att forskningen ignoreras för att den inte passar in i myndighetens agenda. Bland annat nämner dem den gigantiska studien från Rachel Murkett med flera som visade att cigaretter är 400 till 450 gånger farligare än snus. Snuskommissionen avslutar sin debattartikel med orden “Haveriet måste få konsekvenser”.

Snusarnas Riksförbund i sin tur ser också att myndigheten misslyckats grovt med sitt uppdrag. Riksförbundet framför kritiken att rapporten mycket spekulerar i samband som man inte har stöd för i forskningen. Dessutom anser de att snusets roll för minskad rökning har tryckts undan ordentligt. Riksförbundet lägger också mycket energi på att kritisera myndigheten för punkten om samhällskostnader. De menar att myndigheten medvetet inte räknat ut kostnaden för att det i så fall hade visat snusskattens orimligt höga nivå. Ordförande Lundell avslutar sin debattartikel med orden “Snusarnas förtjänar bättre”.

Det som nu återstår att se är politikernas reaktioner. Hittills har bara SD uttalat sig och de var kritiska mot utredningen.

Lämna ett svar