Snusförbud i Finland kan bli verklighet

Snusförbud i Finland kan bli verklighet


Det finländska hälsoministeriet har tagit fram ett förslag som innebär förbud för privatpersoner att föra in snus till Finland. Detta skulle göra det olagligt för privatpersoner att ta med sig snus över gränsen. Finlands nya regering kommer få ta ställning till om förslaget ska genomföras eller inte.

Samuel Lundell som är ordförande för Snusarnas Riksförbund är kritisk till förslaget.
-Finlands folkhälsa har haft en positiv utveckling där Finländarna gått ifrån de dödliga cigaretterna till den betydligt bättre produkten snus. Övergången har gett enormt positiva hälsoeffekter. Det vore ytterst beklagligt om den Finländska regeringen skulle hämma en fortsatt förbättring av folkhälsan genom att genomföra förslaget, säger han.

Även Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer är kritisk mot den finska tobakspolitiken.
-1980 hade Finland och Sverige samma andel rökare bland män. Efter det gemensamma EU-inträdet förbjöds försäljningen av snus i Finland, medan Sverige förhandlade om ett undantag. Sedan dess har rökningen minskat betydligt snabbare i Sverige, vilket visar att den finländska politiken misslyckats genom sitt motstånd mot snus. Så länge som cigaretter är tillåtna att köpa och använda medan snus inte är tillåtet, så går det inte heller att trovärdigt hävda att privat snusinförsel förbjuds av hälsoskäl, säger Strömer.

Annons av Snusarnas riksförbund.

Lämna ett svar